Categories
Uncategorized

Hound เจ้าหนูร้ายเดียงสา 03


Junjou Loss Time ท่าไม้ตายหยุดเวลา

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Hound เจ้าหนูร้ายเดียงสา 03

แมวพันธุ์เปอร์เซีย (Persian)

ราชินีแมวจากดินแดนตะวันออกกลาง มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่แถบเปอร์เซีย หรือประเทศตุรกีกับอิหร่านในปัจจุบัน แมวสายพันธุ์เปอร์เซียเป็นแมวสายพันธุ์แรกที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งความน่ารักทั้งหน้าตาที่น่าเอ็นดู ขนปุกปุยที่มีหลากหลายสีสัน และรวมถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของแมวเปอร์เซียอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *