Categories
Uncategorized

mylittlecat ตอนที่ 4


โดจิน

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Daddy’s Wild Oats

4. โรคเยื่อบุในช่องท้องอักเสบ
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่ม Coronavirus (ชื่อไวรัสเหมือน  covid-19) เชื้อตัวนี้จะคล้ายกับเชื้อที่ก่อโรคลำไส้อักเสบในแมว (Feline enteric coronavirus) แต่รุนแรงกว่า เนื่องจากเป็นเชื้อที่สามารถกลายพันธุ์ได้ และก่อโรครุนแรงขึ้นในแมว

ลักษณะอาการ ที่สังเกตได้โดยทั่วไปคือแมวจะมีอาการซึม เบื่ออาหาร น้ำลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ แมวป่วยจะผอมลงแต่ทรวงอกกับช่องท้องใหญ่ขึ้น และหากเชื้อลามเข้าไปเนื้อเยื่อประสาท ก็ทำให้แมวมีอาการที่เกี่ยวกับระบบประสาทได้ อย่างเช่น สูญเสียการควบคุมการขับถ่าย สูญเสียการควบคุมการทรงตัว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสุขภาพแมวด้วย

แมวที่มีความเสี่ยงจะป่วยเป็นโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบนั้นมักจะเป็นแมวที่มีร่างกายไม่แข็งแรง อย่างแมวเด็ก แมวแก่ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นอาการแทรกซ้อนในแมวที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนื่องจากป่วยเป็นโรคอื่นอยู่ อย่างไรก็ตามโรคนี้เกิดได้ในแมวแบบไม่เกี่ยงเพศและสายพันธุ์ โดยแมวสามารถติดเชื้อระหว่างกันได้ จากการสัมผัสอุจจาระของแมวที่ป่วยหากมีการใช้กระบะทรายเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *