Categories
Uncategorized

mylittlecat- DD ตอนที่ 17


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Daddy’s Wild Oats

ประวัติแมวหางกระต่ายต่างๆ

– “Japanese Bobtail” (ขนยาว) เกิดเมื่อปี 1700 ในประเทศญี่ปุ่น น้ำหนักประมาณ 2.5-4 กิโลกรัม

– “Japanese Bobtail” (ขนสั้น) เกิดประมาณปี 1900 ในประเทศญี่ปุ่น น้ำหนักประมาณ 2.5-4 กิโลกรัม

– “Manx” เกิดประมาณปี 1700 ที่เกาะ Isle of Man น้ำหนักประมาณ 3-4.5 กิโลกรัม

– “Kurile Island Bobtail” เกิดประมาณปี 1800 ที่เกาะ Kurile Island น้ำหนักประมาณ 3-4.5 กิโลกรัม

*** สีขนของทุกชนิดมีหลากหลาย เช่น ดำปลอด ขาวปลอด สามสี ลายริ้วต่างๆ (Tabby) ที่ปัจจุบันคนไทยเรียกว่า “ลายสลิด” สีขาวแต้ม ลายสีมากมาย ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *