Categories
Uncategorized

mylittlecat- DD ตอนที่ 18


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Daddy’s Wild Oats

ลักษณะนิสัย

ลูกแมวสฟิงซ์มีลักษณะนิสัยต่างจากที่เห็น คือ มีลักษณะเฉพาะตัวที่เด่น มีความแข็งแรง ขี้เล่น และสร้างความสนุกให้กับเจ้าของทุกครั้งที่เล่นด้วยกัน สฟิงซ์ มักถูกเรียกว่า เอลฟ์ (elf-like) อาจเป็นเพราะหูที่ใหญ่ หรืออาจเป็นเพราะสฟิงซ์ชอบทำในสิ่งที่ตลก

ถึงแม้ว่าสฟิงซ์จะมีนิสัยขี้เล่น แต่ไม่ควรเลี้ยงสฟิงซ์ในครอบครัวที่มีเด็กหรือสัตว์ชนิดอื่น เนื่องจากสฟิงซ์เป็นแมวที่ชอบการอยู่คนเดียว และต้องการเป็นที่สนใจจากเจ้าของ สฟิงซ์ชอบการพักผ่อนในคอนโดแมว หรือเตียงนอนของเจ้าของ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *