Categories
Uncategorized

mylittlecat- DD ตอนที่ 39


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Daddy’s Wild Oats

ประโยชน์ ของ “การเลี้ยงแมว

1. การเลี้ยงแมวช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้า

ปัจจุบันมีการศึกษาเพิ่มขึ้นว่า มีประชากรป่วยจากการเป็น “โรคซึมเศร้า” มากขึ้นทุกวัน การเลี้ยงแมวเป็นปัจจัยนึงที่สามารถช่วยลดอาการเหล่านี้ได้  แมวจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาที่หน้าทึ่งต่อผู้ป่วยที่มีความเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้า โดยเสียงฮึมเฮาในลำคอของแมว (Purr) จะช่วยให้ผ่อนคลาย กระตุ้นการสร้างสมาธิ และสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

2. การเลี้ยงแมวสามารถช่วยในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ออทิสติก และสมาธิสั้น

การที่เรารู้สึกสนใจหรือใส่ใจบางอย่าง สามารถทำให้จิตใจสงบไม่คิดฟุ่งเฟ้อได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีงานวิจัยในการสนับสนุน แต่ก็มีหลายๆ กรณีที่เจ้าของมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเลี้ยงแมว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *