Categories
Uncategorized

mylittlecat- DD ตอนที่ 50


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Daddy’s Wild Oats

Mackerel (Striped)

เป็นลวดลายของแมวลายสลิดที่มักจะพบในแมวบ้าน ลักษณะเด่นของลายนี้คือลวดลายกลางลำตัวเป็นแนวขวางพาดกลางลำตัวคล้ายกับลายของเสือและคล้ายกับปลาแมคเคอเรล (Mackerel) บางครั้งอาจพบว่าแมวลายนี้มักถูกเรียกว่าแมวลายเสืออยู่บ่อย ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *