Categories
Uncategorized

mylittlecat- DD ตอนที่ 71


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Daddy’s Wild Oats

การป้องกันเชื้อราแมวและการกลับมาเกิดซ้ำ

  1. ทำความสะอาดมือและอวัยวะต่าง ๆ ทุกครั้ง หลังสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง
  2. ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ
  3. ทำความสะอาดสิ่งของภายในบ้านที่สัตว์เลี้ยงมีการสัมผัส เช่น โซฟา หมอน พรมปูพื้น เป็นต้น
  4. หากมีการติดเชื้อราแมว หลังรักษาคนแล้วควรนำสัตว์เลี้ยงไปรักษาด้วย
  5. ไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงมากเกินไป เช่น การนอนร่วมที่นอนเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *