Categories
Uncategorized

mylittlecat- DD ตอนที่ 75


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Daddy’s Wild Oats

ขั้นตอนการทำศัลยกรรมผ่าตัดแบบปลอดเชื้อโรค

ก่อนการผ่าตัดทุกครั้งสัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการตรวจร่างกายตลอดจนการตรวจเลือดเพื่อให้ทราบถึงสภาวะการทำงานของอวัยวะภายในส่วนต่างๆในร่างกายว่ามีความสมบูรณ์พร้อมเข้ารับการผ่าตัดโดยมีความเสี่ยงจากการวางยาสลบมากน้อยเพียงใด ในการผ่าตัดทุกชนิดเราใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆตลอดจนผ้าคลุมผ่าตัดที่ผ่านการฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อโรคด้วยเครื่องอบความร้อนและความดันไอน้ำทุกครั้งด้วยมาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้ในโรงพยาบาลของคนชั้นนำทั่วไป ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดกับสัตว์เลี้ยงของท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *