Categories
Uncategorized

mylittlecat- DD ตอนที่ 78


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Daddy’s Wild Oats

การดูแลสุขภาพของแมววิเชียรมาศ

ด้วยความที่ตามธรรมชาตินั้น แมวพันธุ์วิเชียรมาศจัดเป็นแมวนักล่า จึงทำให้กล้ามเนื้อของแมวสายพันธุ์นี้แข็งแรง เพราะต้องใช้ในการเคลื่อนไหวเพื่อความคล่องตัว แต่ในทางกลับกันกลับมีรายงานพบว่าแมววิเชียรมาศนั้นมีทางเดินอาหารที่ไม่แข็งแรง มักพบอาการอาเจียน และท้องเสียบ่อย ระบบทางเดินอาหารจึงควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้แมววิเชียรมาศยังมักพบปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟัน อันได้แก่ ปัญหาเหงือกอักเสบ และปัญหาหินปูน ปัญหาสุขภาพที่พบได้ในแมวพันธุ์วิเชียรมาศ ได้แก่

– ปัญหาระบบทางเดินอาหาร : แม้ว่าแมววิเชียรมาศจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง แต่ระบบทางเดินอาหารกลับอ่อนแอ และมักพบปัญหาได้มาก เช่น การอาเจียน และท้องเสีย ระบบทางเดินอาหารจึงควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ

– ปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟัน : แมววิเชียรมาศยังมักพบปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟัน เช่น เหงือกอักเสบ และปัญหาหินปูน การดูแลและใส่ใจในอาหารที่ให้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *