Categories
Uncategorized

mylittlecat – MD2 1


Mudaino Documento ไฟล์ลับสุดจี้ดของคุณภรรยา ภาค 2

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Mudaino Documento ไฟล์ลับสุดจี้ดของคุณภรรยา ภาค 2

กระบวนการอาบน้ำแมวอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

    • เตรียมพื้นที่: จัดสถานที่ที่มีขอบเขตปลอดภัย อุ่นสบาย และมีพื้นที่ให้แมวยืน
    • ใช้สิ่งคุมความเปียก: นำพื้นผ้ายางปูพื้น หรือผ้าขนหนูไว้ในกระบะน้ำ เพื่อป้องกันการลื่นไถล
    • ราดน้ำอุ่นบางๆ: ใช้ถ้วยราดน้ำอุ่นบางๆ ลงบนลำตัวแมว โดยค่อยๆ ทำให้เปียกทั่วทุกส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *