Categories
Uncategorized

mylittlecat – Shiro


Shironezumi no Kamen to Toraware no Hime

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Shironezumi no Kamen to Toraware no Hime

เสือกระต่าย

เป็นแมวป่าขนาดเล็ก ความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง ประมาณ 50 – 65 ซม. น้ำหนัก 4 – 6 กก. สีเทาอ่อน ถึงสีน้ำตาลแกมเหลืองมมีลายขวาง หรือลายพาดสองเส้นทางด้านในของขาหน้า บริเวณด้านหน้าทั้งสี่ขามีลายพาดและจุดจำนวนมาก พบตามป่าโปร่ง ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะและบริเวณลำธารในป่าต่าง ๆ ในประเทศไทยพบทั่วไป ยกเว้นภาคใต้ตั้งแต่คอคอดกระลงไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *