Categories
Uncategorized

mylittlecat – SSNS


Sono Bisque Doll wa H o Suru

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Sono Bisque Doll wa H o Suru

ข้อดีข้อเสีย ของการเลี้ยงแมวระบบปิด

ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวมา ทั้งเรื่องอันตรายที่เจ้าของกลัวจะเกิดกับแมว รวมไปถึงลักษณะที่อยู่และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เหล่านี้จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าของแมวหลาย ๆ คนเลือกที่จะเลี้ยงแมวระบบปิด หรือฝึกแมวให้อยู่ในบ้านกันมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนนั่นเอง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าอยากจะเลี้ยงแมวระบบปิดหรือไม่ มาลองดูข้อดี ข้อเสีย ของการเลี้ยงแมวในบ้าน หรือเลี้ยงแมวระบบปิดกันดูก่อนดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *