Categories
Uncategorized

mylittlecat- SWON ตอนที่ 12


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Switch On

อาการของผู้ที่ติดเชื้อราแมว

  • ผื่นแดงขึ้นตามร่างกายทั้งวงเล็กและวงใหญ่
  • มีขุยขึ้นตามบริเวณรอบ ๆ ผื่นแดง
  • มีอาการคันตามผื่นแดง
  • อาจเกิดผื่นแดงเพิ่มขึ้นเมื่อเกาที่บริเวณผื่นแดงและไปสัมผัสจุดอื่น ๆ บนร่างกาย
  • หากมีการติดเชื้อที่หนังศีรษะอาจพบเส้นผมในบริเวณที่ติดเชื้อร่วงเป็นหย่อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *