Categories
Uncategorized

mylittlecat- SWON ตอนที่ 7


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Switch On

แมวอายุเท่าใด ถึงจะจัดได้ว่าเป็นแมวสูงวัย

เช่นเดียวกับคนเรา การเข้าสู่วัยชราของแมวแต่ละตัวไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงอายุเดียวกันทั้งหมด แมวบางตัวเข้าสู่วัยชราเร็ว ในขณะที่แมวบางตัวแม้ว่าอายุจะมากแล้วแต่ยังคงกระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแตกต่างกันไป เช่น อาหารที่กิน การดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น การตรวจสุขภาพและไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ การจัดการด้านความเครียดและสิ่งแวดล้อม ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแมว เพราะฉะนั้นแมวแต่ละตัวจะแสดงสัญญาณของความชราในเวลาที่ต่างกัน

โดยเฉลี่ยร่างกายของแมวจะเริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัยตั้งแต่อายุ 7 ปี แต่อย่างที่กล่าวข้างต้น ไม่ใช่แมวทั้งหมดจะเริ่มแสดงอาการของการเข้าสู่วัยชราตอนอายุ 7 ปีทุกตัว เรามักแบ่งช่วงอายุของแมวสูงวัยออกเป็นสามช่วงอายุ 1 ได้แก่

• Mature (อายุ 7-10 ปี) ซึ่งหากเทียบกับมนุษย์จะมีอายุประมาณ 44-55 ปี

• Senior (อายุ 11-14 ปี) ซึ่งหากเทียบกับมนุษย์จะมีอายุประมาณ 60-72 ปี

• Geriatric (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ซึ่งหากเทียบกับมนุษย์จะมีอายุประมาณ 75 ปีขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *