Categories
Uncategorized

mylittlecat – TTS 1


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Time to Choose

แมวยกหางขึ้นสูงหมายถึง

เมื่อแมวยกหางขึ้นสูงขณะที่กำลังเดินไปมาในอาณาเขตของตัวเอง มันกำลังแสดงถึงความมั่นใจและความสบายใจ หางแมวที่ชี้ขึ้นตรงบ่งบอกถึงความสุขและความเป็นมิตร และดูที่ปลายหางที่ยกขึ้นของมัน หากเกร็งกระตุกเล็กน้อยอาจแปลว่ามันกำลังมีความสุขเป็นพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *