Categories
Uncategorized

mylittlecat- WTU ตอนที่ 1


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Wrath of the Underdog

Canadian Lynx

ถ้าใครไม่รู้จักมาก่อน วันนี้คือแมวป่า แล้วดูแค่ผิวเผินภายนอก อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสุนัข จะว่าไปก็ดูเหมือนอยู่ แมวชนิดนี้มีขนที่หนา สีน้ำตาลผสมกับสีเงิน และมีช่วงขาที่ยาวเป็นพิเศษ แหล่งกำเนิดและพื้นที่อาศัย อยู่ในแถบประเทศแคนาดา ด้วยลักษณะดังกล่าว จึงสามารถอยู่กับอากาศเย็นได้ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *