Categories
Uncategorized

mylittlecat – WTU ตอนที่ 2


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Wrath of the Underdog

สีสวาด หรือ โคราช (Korat)

สีสวาด หมายถึง ความรัก
เชื่อว่า หากเลี้ยงไว้จะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์ เป็นมงคลแก่เจ้าของ
ลักษณะ : รูปร่างปานกลางค่อนข้างกลม หูใหญ่ตั้งสูงเด่น ดวงตาใหญ่สีเหลืองสดหรือสีเหลืองอมเขียว ขนเรียบสั้นถึงยาวปานกลางเป็นมันเงา โคนขนมีสีขุ่นเทา ปลายสีเงินหรือสีเหมือนดอกเลา (silver blue) จึงมีอีกชื่อเรียกว่า แมวมาเลศ หรือ แมวดอกเลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *