Categories
Uncategorized

mylittlecat – WTU ตอนที่ 5


โดจิน
โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Wrath of the Underdog

โรคไข้หัดแมว (Feline Distemper)

โรคไข้หัดแมว (Feline Distemper) โรคนี้มีชื่อพ้องหลายชื่อ เช่น โรคลําไส้อักเสบติดต่อในแมว (feline infectious enteritis) โรคติดเชื้อ ไวรัสพาร์โวในแมว (feline parVovirus) และโรคเม็ดเลือดขาวทุกชนิดต่ําในแมว (feline panleukopenia)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ feline parvovirus ซึ่งเป็นไวรัสที่มีดีเอ็นเอสายเดี่ยว มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมที่ อุณหภูมิห้องได้นานถึง 1 ปี แต่ถูกทําลายได้ด้วยน้ำยาฟอกขาวที่มีความเข้มข้น 6% หรือน้ำยาฟอร์มาลดีไฮด์ที่ มีความเข้มข้น 4% และกลูตัลดีไฮด์ที่มีความเข้มข้น 1% ทิ้งไว้ 10 นาทีที่อุณหภูมิห้อง

อาการ

แมวโตมักจะไม่แสดงอาการ ลูกแมวที่ไม่เคยได้รับวัคซีนจะแสดงอาการป่วย ซึ่งอายุที่มีอัตราการป่วย และการตายสูงคือ 3-5 เดือน อาจพบการตายเฉียบพลันในแมวอายุ 4 สัปดาห์ ถึง 1 ปี การป่วยฉับพลัน อาการที่พบ เริ่มจากมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร 34 วัน ตามด้วยอาเจียนเป็นน้ําสีเหลือง มีภาวะ ขาดน้ํา มีอาการท้องเสีย ในบางรายอาจพบว่าสัตว์มีท้องเสียเป็นเลือด อาจพบแผลหลุมในปาก เมื่ออาการ รุนแรงมากช่วงสุดท้ายแมวจะมีอุณหภูมิต่ํากว่าปกติ แม่แมวที่ติดเชื้อหรือได้รับเชื้อจากวัคซีนความสมบูรณ์ พันธุ์จะเสียไป มีการแท้ง แมวอาจมีอาการสั่นหรือชัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *