Categories
Uncategorized

mylittlecat – YCJ – 1


YariCir no Jittai ค่ายสุดเร่าร้อนที่แลกด้วยน้ำตาของเหล่าท่านหญิง

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน YariCir no Jittai ค่ายสุดเร่าร้อนที่แลกด้วยน้ำตาของเหล่าท่านหญิง

ควรอาบน้ำให้แมวบ่อยแค่ไหน?

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าแมวเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างรักความะอาด เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องอาบน้ำให้แมวบ่อยเหมือนสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆ โดยคุณสามารถเลือกอาบน้ำให้แมวเฉพาะเวลาที่น้องสกปรกมอมแมมมากก็ก็ได้ หรือว่าจะอาบทุกๆ 2-3 เดือนก็ได้เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าไม่ต้องอาบให้บ่อยแต่ว่าต้องเน้นที่การเช็ดหน้า เช็ดขี้ตาให้น้องแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *