Categories
Uncategorized

mylittlmylittlecat – Chotto 3


รักนี้ยัยพี่สาวโง่ของผมจัดให้ Chotto Bijin de Mune ga Dekakute Eroi dake no Baka Nee

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน รักนี้ยัยพี่สาวโง่ของผมจัดให้ Chotto Bijin de Mune ga Dekakute Eroi dake no Baka Nee

อายุแมวเมื่อเทียบกับอายุคน

  • แมวอายุ 1 เดือน เท่ากับคนอายุ 5 เดือน
  • แมวอายุ 2 เดือน เท่ากับคนอายุ 10 เดือน
  • แมวอายุ 3 เดือน เท่ากับคนอายุ 2-3 ปี
  • แมวอายุ 6 เดือน เท่ากับคนอายุ 14 ปี
  • แมวอายุ 8 เดือน เท่ากับคนอายุ 16 ปี
  • แมวอายุ 1 ปี เท่ากับคนอายุ 18 ปี
  • แมวอายุ 3 ปี เท่ากับคนอายุ 30 ปี
  • แมวอายุ 5 ปี เท่ากับคนอายุ 40 ปี
  • แมวอายุ 10 ปี เท่ากับคนอายุ 60 ปี
  • แมวอายุ 15 ปี เท่ากับคนอายุ 74 ปี

ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว อายุโดยเฉลี่ยของแมวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 10-15 ปี ขณะที่อายุเฉลี่ยคน 60 ปี นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *