Categories
Uncategorized

mylittlmylittlecat – Chotto 4


รักนี้ยัยพี่สาวโง่ของผมจัดให้ Chotto Bijin de Mune ga Dekakute Eroi dake no Baka Nee

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน รักนี้ยัยพี่สาวโง่ของผมจัดให้ Chotto Bijin de Mune ga Dekakute Eroi dake no Baka Nee

อายุของแมวเมื่อนับเป็นปีแบบมนุษย์

เช่นเดียวกับมนุษย์ กระบวนการของความสูงวัยเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และแมวแต่ละตัวก็จะแสดงสัญญาณของความสูงวัยในเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วร่างกายของแมวจะเริ่มแสดงสัญญาณแรกแห่งความสูงวัยที่ระดับเซลล์ในช่วงอายุเจ็ดปี แต่คุณจะไม่สามารถมองเห็นอาการภายนอกได้จนกว่าแมวของคุณจะอายุประมาณ 12 ปี ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไป เซลล์ในร่างกายของแมวจะชะลอตัวลงและการทำงานของร่างกายจะมีประสิทธิภาพน้อยลง รวมถึงหัวใจและระบบภูมิคุ้มกันของแมว

สัตวแพทย์ได้จัดกลุ่มอายุแมวไว้ดังนี้

  • แมวโตเต็มวัยเมื่ออายุ 7 ถึง 10 ปี
  • แมวเข้าสู่ช่วงสูงวัยเมื่ออายุ 11 ถึง 14 ปี
  • แมวจะถูกจัดว่าเป็นแมววัยชราเมื่ออายุ 15 ปีขึ้นไป

เมื่อเปรียบเทียบความสูงวัยเป็นจำนวนปีของมนุษย์แล้ว แมวอายุ 10 ปีจะเทียบเท่ากับมนุษย์อายุ 56 ปี ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับแมวที่จะมีชีวิตอยู่ถึง 20 ปี ซึ่งเทียบเท่ากับมนุษย์อายุ 96 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *