Categories
Uncategorized

mylittlmylittlecat – MWT 1


MAMA wa Taimanin หม่าม้านินจาปรามาร

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน MAMA wa Taimanin หม่าม้านินจาปรามาร

แมวภูเขาจีน

แมวภูเขาจีนมีอีกชื่อหนึ่งว่าแมวทะเลทรายจีน เป็นแมวอีกชนิดหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลน้อยมาก บางคนคาดว่าแมวภูเขาจีนอาจเป็นเพียงชนิดย่อยของแมวป่ายุโรป (Felis silvestrisและบางคนเชื่อว่าน่าจะมีสายเลือดใกล้ชิดกับแมวป่า แมวป่ายุโรป และแมวทราย แต่ยังไม่แน่ชัดเนื่องจากยังไม่มีการวิเคราะห์ทางโครโมโซม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *