Categories
Uncategorized

mylittlmylittlecat – MWT 6


MAMA wa Taimanin หม่าม้านินจาปรามาร

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน MAMA wa Taimanin หม่าม้านินจาปรามาร

สัญญาณของแมวสูงวัย

แมวจำนวนหนึ่งแสดงสัญญาณบอกความชราออกมาทางกายภาพตั้งแต่อายุเจ็ดปี ในขณะที่แมวอีกจำนวนหนึ่ง แม้อายุสิบปีแล้วก็ยังกระฉับกระเฉงเสียยิ่งกว่าลูกแมว หลักการง่ายๆ คือ เราจะจัดกลุ่มแมวว่าเป็น “แมวสูงอายุ” เมื่อเขาอายุเกิน 11 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *