Categories
Uncategorized

mylittlmylittlecat – OSA 07


Osananajimi wa Ore no Senzoku Okuchi Maid เพื่อนสมัยเด็กเป็นเมดของผม

โดจิน

คลิ๊กรูปด้านบนเพื่ออ่าน Osananajimi wa Ore no Senzoku Okuchi Maid เพื่อนสมัยเด็กเป็นเมดของผม

โรคหวัดแมว หรือ โรคระบบทางเดินหายใจในแมว

ชื่อย่อ: Cat Flu / FRD: Feline Respiratory Disease / URIs: Upper Respiratory Infections

ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Feline Respiratory Disease


โรคหวัดแมวสามารถเกิดได้จากเชื้อไวรัสหลากหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่โรคนี้มักเกิดจาก ไวรัสสำคัญ 2 ชนิด คือ ไวรัสเฮอร์ปี  (FHV: Feline Herpes Virus) และ ไวรัสแคลิซี  (FCV: Feline Calici Virus)

ข้อสังเกตุ

 • มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
 • ระบาดสูงในอัตรา 40 – 50%
 • แมวที่ติดเชื้อ (อัตรา 80%) เป็นพาหะ
 • อัตราการเสียชีวิต (ในลูกแมว) สูงถึง 75%
 • แหล่งเชื้อโรค คือ น้ำมูก น้ำตา และน้ำลาย
 • ติดต่อได้ผ่านการหายใจและกิจกรรมระหว่างแมว (เช่น การแต่งขนให้กัน)

อาการ (ที่พบได้บ่อยครั้ง)

 • มีน้ำมูก น้ำตาใสๆ (ซึ่งต่อมาจะข้นเหนียว มีหนอง)
 • ซึม จาม มีไข้ เบื่ออาหาร ขนหยาบ
 • เยื่อตาและเยื่อจมูกอักเสบ
 • มีน้ำลายเยอะ มีแผลหลุมในปาก (ด้านหลังของปาก หรือ เพดานอ่อน)
 • แท้ง

การรักษา

 • รักษาตามอาการ
 • ให้ยาปฏิชีวนะ
 • ให้ยาลดน้ำมูก
 • ให้ยากระตุ้นความอยากอาหาร

การป้องกัน

 • ทำวัคซีน
 • ดูแลสุขอนามัย ความสะอาด
 • ควรแยกเลี้ยงลูกแมวจนกว่าจะทำวัคซีนแล้ว (อย่างน้อย 3 อาทิตย์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *